La Rochelle

France, Paris, La Rochelle, tam jsem včera šel, za ní jel. Rudé nebe, vztyčené kopí, jasná předzvěst. Teď už si jedeme každý na svém a po svém.