Těžba v kamenolomu

Lovers

v lomu

Trocha improvizace, žlutá sukně, skvělá listopadová šeď a je vytěženo.